Vattenförorening i Sverige

Besvarad av Maria Andersson
Fråga: 
Om vattenförorening i Sverige
Svar: 

Eftersom vatten är så viktigt för oss är det många organisationer, föreningar och universitet/högskolor som sysslar med vattenfrågor. Här kommer några ställen du kan söka övergripande fakta om vatten och vattenföroreningar.

På Havs och Vattenmyndigheten hittar du en hel del fakta om just detta ämne, bl a en hel del statistik. https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/data--statistik/offici...
Naturskyddsföreningen har också en del om vatten och vattenmiljö. http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/hav

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.  http://www.slu.se/vatten-miljo/

 

24 maj 2016 - 22:08