Vätskebrist och organdonation.

Besvarad av Anna Sahlen
Fråga: 
Varför blir man yr i huvudet om man får vätskebrist? Kan man donera en bit av ett organ?
Svar: 

Lågt blodtryck kan vara en orsak till yrsel vid vätskebrist. På wikipedia kan du läsa mer om vad som händer i kroppen vid vätskebrist. På webbplatsen Yrsel.com förklaras varför lågt blodtryck kan leda till yrsel.

Bland de vanligaste organen som doneras är det bara levern som du kan donera en bit av. På 1177.se står det: 

"I vissa fall kan du donera en del av din lever till en familjemedlem. Levern på den som donerar och den som får en lever växer till efter ingreppet och återfår normala funktioner."

2 april 2019 - 14:11

Kategorier