Västra muren/Klagomuren

Besvarad av Maria Albinsson
Fråga: 
Varför är Västra muren/Klagomuren i Jerusalem så viktig för judarna?
Svar: 

På web-sidan SO-rummet kan man läsa: "År 70 e.Kr började ett omfattande judiskt uppror mot romarna. Upproret slogs till slut ner efter stora krigsansträngningar från romarnas sida. Romarna straffade de judiska upprorsmakarna genom att riva deras heliga tempel som var det enda stället där de enligt judisk tradition fick offra till Gud.  Judarnas tempel har därefter aldrig blivit återuppbyggt och det enda som återstår idag är den Västra muren, som ibland kallas för Klagomuren. Som ytterligare straff drev romarna en stor del av den judiska eliten i landsflykt. I samband med det inleddes den judiska diasporan eller förskingringen då judarna spreds över stora delar av världen."

27 november 2016 - 22:37

Kategorier