Vasallstaten

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
Är Sverige, helt eller delvis, en vasallstat?
Svar: 

Nej, Sverige är inte en vasallstat. Vasallstater var något som främst förekom i de feodala samhällena under medeltiden (Sverige har dessutom aldrig varit ett feodalsamhälle). Vasallerna var furstar som stod i beroendeställning till kungar, och det var alltså furstarna/vasallerna som hade ett juridiskt förhållande till kungen, inte människorna i vasallens stat, eller själva staten. Dog vasallen kunde vasallskapet t ex upphöra. Idag använder man begreppet för  länder som på olika sätt är beroende av stormakter, men sedan Sovjetunionen föll har begreppet inte varit aktuellt. Wikipedia har en bra artikel:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vasallstat

22 maj 2017 - 18:24