Varumärkesskydd

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Får man låta sina elever använda ex. Adidas, Puma m.fl. -märken och göra egna textiltryck i slöjden eller privat? Det är för eget bruk.
Svar: 

Så här skriver Adidas på sin hemsida:
3.2 UPPHOVSRÄTT OCH VARUMÄRKENUpphovsrätten i allt Innehåll är och förblir egendom till adidas AG, dess associerade företag eller dess licensgivare. Om inte annat anges i specifika dokument på Webbplatsen har du endast tillåtelse att se, spela, skriva ut och ladda ned Innehåll som finns på Webbplatsen för personliga, informativa och icke-kommersiella ändamål. Du får inte ändra något av materialet och du får inte kopiera, distribuera, sprida, visa, presentera, reproducera, publicera, utfärda licens för, skapa härlett arbete utifrån, överlåta eller sälja något Innehåll. Du får inte återanvända något Innehåll utan förhandsmedgivande från adidas. Inom ramen för dessa villkor är det förbjudet att använda något sådant Innehåll på någon annan webbplats eller annat datornät. Du får inte ta bort någon information kopplad till upphovsrätt, varumärken eller annat ägande från det Innehåll som återfinns på Webbplatsen.

[...]

Alla varumärken, tjänstemärken, logotyper och handelsbenämningar som förekommer på produkter från adidas Group, produktförpackningar och/eller på Webbplatsen, registrerade eller inte (“Varumärkena”) förblir exklusiv egendom till adidas AG, dess associerade företag eller dess licensgivare (i förekommande fall) och skyddas av gällande varumärkeslagar och -fördrag. Du får inte använda, kopiera, reproducera, återpublicera, ladda upp, posta, sprida, distribuera eller ändra något av Varumärkena på något sätt, inklusive i reklam eller PR avseende distribution av material på Webbplatsen, utan skriftligt förhandsmedgivande från adidas. Det är förbjudet att utan uttryckligt skriftligt medgivande från adidas använda något av Varumärkena på någon annan webbplats eller annat datornät, t.ex. för lagring eller reproduktion av (en del av) Webbplatsen på någon extern webbplats på internet eller att skapa länkar, hypertext, länkar eller djuplänkar mellan Webbplatsen och någon annan webbplats på internet.

Jag skulle säga att om ni inte fått särskilt tillstånd från ett märke, får ni inte heller använda deras loggor.
https://www.adidas.se/help-topics-terms_and_conditions.html

8 oktober 2018 - 7:39