Vart tar tiden vägen?

Besvarad av Jan Gustafson
Fråga: 
Va tar tiden vägen?
Svar: 

Ja, det kan man fråga sig. Tidsuppfattningen hos oss svenskar har besvarats tidigare. Kanske det svaret är till nytta för dig:
"Varför är det viktigt att passa tider i Sverige?
Svar:
I ett sekulariserat samhälle som Sverige ser många svenskar på tiden som en ändlig resurs. Därför måste man ta vara på tiden, och några vanliga talesätt är ”tid är pengar” och ”slösa inte med tiden”. Detta kallas monokronisk tidsuppfattning vilket innebär att tiden har ett symbolvärde och är viktig i sig.
Punktlighet är en dygd och att komma exakt i tid till ett möte betyder att man visar respekt för andra.
Mer finns att läsa i följande böcker:
Herlitz, Gillis: Svenskar – hur vi är och varför (2008) s. 107-114
Stier, Jonas: Kulturmöten – en introduktion till interkulturella studier (2 uppl. 2013) s. 88-90."

29 december 2016 - 20:59

15 april 2019 - 19:38