Vart skulle jag kunna låna bok

Besvarad av Lorenza Palmarini
Fråga: 
Vart skulle jag kunna låna boken Reflektion i lärande och vård till min kurs i sjuksköterskeutbildningen? Bor i Värnamo.
Svar: 

Boken finns på Linneuniversitetsbibliotek i både Växjö och Kalmar, på Region Kronoberg Hälsobibliotek i Växjö, Ljungby och San Sigfrid samt på stadsbiblioteket i Växjö. Har du inte möjlighet att personligen besöka något av dessa bibliotek kan du vända dig till Värnamo bibliotek och be dem att göra ett fjärrlån åt dig.

7 november 2017 - 13:19