Sjömanskostymen till vardags

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
Vart används sjömanskostymen till vardags?
Svar: 

Om man med sjömanskostymen menar marinens uniformer är det ju där de används till vardags, http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/materiel-och-tekni...
I övrigt har personal på kryssningsfartyg etc förstås arbetskläder som kan påminna om den klassiska sjömanskostymen. I Ankeborg tycks den också vara gångbar, http://sv.kalleankasverige.wikia.com/wiki/Kalle_Anka

9 april 2015 - 15:16