Värnplikt i Sverige

Fråga: 
hur fungerar det med värnplikt och militär i sverige nu? För både män och kvinnor. Hur går det till och är det frivilligt eller är det ett måste?
Svar: 

2017 återinförde regeringen  skyldigheten att mönstra och genomföra grundutbildning med värnplikt. Numera gäller värnplikten både kvinnor och män. 

Läs mer om detta t.ex på Försvarsmaktens webb.  Där finns även svar på vanliga frågor om grundutbildningen.
Regeringsbeslutet finns på Regeringskansliets hemsida från 2 mars 2017: Regeringen återaktiverar mönstring och grundutbildning med värnplikt.

13 mars 2020 - 10:04