Världens smartaste människa

Besvarad av Anna Dunér
Fråga: 
vem är vädens smartaste människa?
Svar: 

Det är förstås omöjligt att veta men superscholar.org har utarbetat ett förslag på de tio smartaste människorna i världen. Du kan läsa vilka det är på tidningen Metros hemsida (28/8 2012).

7 november 2018 - 9:17

Kategorier