Världens befolkning om 50 år

Besvarad av Johanna Svensson
Fråga: 
Hur många fler eller färre människor kommer vi vara på jorden om 50 år?
Svar: 

Världens befolkning beräknas öka ytterligare under detta århundrade. Jag har inga siffror för det exakta året 2067, men 2050 finns det forskning som beräknar att världsbefolkningen kommer 9,6-9,8 miljarder människor. Idag bor det cirka 7,2 miljarder människor på jorden, så detta är en stor ökning på kort tid. FN beräknar att det år 2100 kommer finnas över 10,9 miljarder människor. 
Du kan läsa mer om detta här: https://www.svd.se/nya-ovantade-ron-jordens-befolkning-exploderar . Mer information om hur befolkningsökningen sett ut över tid finns här: http://varldenshistoria.se/vetenskap/hur-stor-har-jordens-befolkning-varit 

26 september 2017 - 12:54