Värld utan preventivmedel

Fråga: 
Vad hade hänt i världen om inga preventivmedel existerade?
Svar: 

En kan endast hypotisera men det det mest troliga är antagligen att världens befolkning hade ökat så snabbt att alla chanser till global hållbarhet hade gått om intet. För att stödja denna hypotes kan en börja med att titta på en jämförelse, gjord av Population Reference Bureau (http://www.prb.org), mellan två länder där användandet av preventivmedel ser väldigt olikt ut (siffror från 2013).

Niger har 16.9 miljoner invånare medan Nederländerna har 16.8 miljoner invånare. Projektionen för ökningen av invånare ser dock helt annorlunda ut. År 2050 så förväntas det, om projektionerna stämmer, att finnas 65.8 miljoner invånare i Niger medan ökningen i Nederländerna endast tros komma att växa till 17.9.
I niger föds det 7.6 barn per kvinna medan det i Nederländerna föds 1.7 per kvinna.
Enligt en artikel i Huffington Post så använder ca 18% av kvinnorna i Niger preventivmedel medan siffran för Nederländerna är 70 % (givetvis finns det flera andra variabler än användandet av preventivmedel som spelar in på varför det föds mer barn i två så olika länder som Niger och Nederländerna).

I en artikel i NPR (National Public Radio), av Malcolm Potts och Martha Campbell vid University of California, Berkeley, kan en bl.a. läsa att om hur stora skillnader det blir för världen beroende på befolkningsökning. Det går också att läsa att i en värld som redan, bl.a., brottas med en växande medelklasskonsumtion av kött, att lyfta den fattigaste av tredjedelen av världens befolkning upp från fattigdom och att försöka göra växande ekonomiska system hållbara så hade en snabb befolkningstillväxt fått förödande konsekvenser, speciellt för fattiga länder. Om en tittar på ovan exempel och/eller använder sunt förnuft så hade en värld där preventivmedel försvann betytt en snabb befolkningstillväxt (mer eller mindre snabb beroende på land och olika faktorer i dessa länder) som i sin tur hade riskerat att fördöma alla möjligheter till global hållbarhet i en värld som ser ut som dagens värld.

Länkar till artiklar jag främst använt i besvarandet av denna fråga:
http://www.prb.org/Publications/Datasheets/2013/2013-world-population-da...
htp://www.prb.org/Publications/Datasheets/2013/2013-world-population-data-shee...
http://www.npr.org/2011/05/11/136201025/foreign-policy-without-birth-con...

Några andra relevanta artiklar för vidare kontext:
http://www.svd.se/nya-ovantade-ron-jordens-befolkning-exploderar
http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/varldens-befolkning-fortsatter-oka/

14 april 2016 - 9:33