Varifrån kommer uttrycket "Lycka till"?

Fråga: 
Varifrån kommer uttrycket "Lycka till"? Tack för hjälpen! Mvh Eva
Svar: 

Som med många uttryck är det naturligtvis svårt att veta vem som var först med det. Men man kan se när det första gången användes i tryckt text. Så här står det i Svenska Akademins ordbok, under ordet lycka
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/144/82.html:

"α) önska ngn lycka till ngt (jfr δ), eg. o. urspr. med tanke på framtida förh.: önska ngn framgång i fråga om ngt; äv. (o. numera vanl.) i allmännare anv.: gratulera ngn till ngt. Mine rese Camerater .. önskade mig lycko til en fullkomel. hälsa. HUMBLA Landcr. 81 (1740). Jag önskar er lycka till ert företag. MOBERG Gr. 288 (1815). (Hon) kom .. med .. blommor för att önska mig lycka till mina sjutton år. KRUSENSTJERNA TonyLär. 19 (1924).
[LYCKA.sbst3 3.j.β]
β) (†) önska ngn lycka att (ngt inträffat l. dyl.) l. över (ngt), lyckönska ngn med anledning av ngt. 1Mack. 10: 55 (Bib. 1541). Jagh kan ändåk intet förbigå at önska H. Generalen .. lycka öfver dhenna stora segern. CARL XII Bref 276 (1706).
[LYCKA.sbst3 3.j.γ]
γ) lycka till¹⁰ ⁴ l. ³² ⁴, elliptiskt för: jag önskar dig osv. lycka o. framgång i den nya värksamheten o. d.; stundom äv. ironiskt: jag gratulerar dig (jfr GRATULERA 2 e). LIND (1738). Lycka til Herr Pastor, lycka til! ENVALLSSON AllaNögda 54 (1782). Gusten (skålade) med Carlsson (som gift sig) och sade ett kort: Lycka till då! STRINDBERG Hems. 152 (1887). HALLSTRÖM Händ. 324 (1927).
[LYCKA.sbst3 3.j.δ]
δ) (†) i sådana uttr. som lycka till (en) god jul, (ett) godt nytt år o. d., ss. välgångsönskan vid jul, nyår osv.: god jul osv. Lycka till ett välsignat Nyåhr. LINNÉ Bref I. 2: 125 (1748). FRÖDING Brev 15 (1879)."

29 december 2012 - 12:36

Kategorier