Varifrån har socialdemokratin hämtat sina ideér?

Besvarad av Susanna Gillber...
Fråga: 
Varifrån har socialdemokrater hämtat sina ideer
Svar: 

Hej, 
1800-talets industrialisering medförde stora förändringar av samhället, bland annat blev det fler och fler människor som arbetade i de nya fabrikerna. Ofta arbetade man långa dagar i smutsiga fabriker, dessutom fick man väldigt dåligt betalt.
Fattigdomen och maktlösheten hos fabriksarbetarna var stor, medan rikedomen växte hos de som ägde fabrikerna. Det är bakgrunden till att arbetarrörelsen och socialismen kommer till Sverige omkring 1870.”Organisation ger styrka” var ett viktigt slagord. Arbetarna bildade fackföreningar och politiska organisationer för att se till att arbetarna fick bättre levnadsvillkor. 

Socialistiska idéer växte fram, och de byggde på att människor, arbetarna,  skulle gå samman och äga och fabrikerna gemensamt. Ordet socialism kommer från latinets socius som betyder samhälle. Socialister menar att det är bättre att lösa ekonomiska och sociala problem tillsammans än att var och en ska klara av det själv.

Du kan läsa mer om Socialdemokraternas historia på deras webb-sida:
http://www.socialdemokraterna.se/Vart-parti/Var-historia/

Här har du länken till Wikipedias artikel om den svenska arbetarrörelsen:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Arbetarr%C3%B6relsen_i_Sverige

Vänliga hälsningar
Susanna Gillberg Wallner
 

 

24 april 2017 - 11:18