Variationen av papper och produktkrav

Besvarad av Anders Lundblad
Fråga: 
vilka krav ställs på papper som gör att man valt dessa material?
Svar: 

Det finns många olika sorters papper  som det i böcker, ritpapper, tidningspapper, toalettpapper osv. 
Beroende på användningsområde och tillverkningsmetoder så skiljer sig kvaliteten och priset åt.
Papperstillverkning i Sverige lyder under arbetsmiljö- och miljölagstiftningen.

Nedan några länkar kring papper.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Papperets_historia
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Industr...

https://www.naturskyddsforeningen.se/sveriges-natur/2011-5/anvand-mindre...
https://www.skogsindustrierna.se/hallbarhet/vardekedjan/miljoarbete-i-in...

28 maj 2020 - 15:30