Varför ville inte precident wilson gå in i första världskriget? Vad gjorde att han bestämde sig för att inträda ändå?

Besvarad av Ola Videke
Fråga: 
Varför ville inte precident wilson gå in i WWI kriget först? Vad gjorde att han bestämde sih att inträda ändå?
Svar: 

Hej!

Sedan gammalt har USA vacklat mellan inställningen att hålla sitt land utanför militära konflikter i omvärlden och att stärka sin ställning i världen av handelsmässiga och strategiska skäl genom militära ingripanden. President Woodrow Wilson tillhörde falangen som så långt möjligt ville hålla USA utanför militära konflikter i omvärlden.
Det som fick honom och den allmänna opinionen i USA att ändra sig under det första världskriget var Tysklands ubåtskrig där de sänkte handelsskepp i Atlanten oavsett deras nationalitet, däribland skepp från USA, och att USA:s underrättelsetjänst snappade upp att Tyskland erbjöd Mexiko hjälp för att återta amerikanska delstater som förlorats under åren. 

Om detta har bl a "Schulte Nordholt, J. W. and Rowen, Herbert H. Woodrow Wilson: A Life for World Peace. Berkeley 1991, University of California Press, s. 99f." skrivit om.

 

10 mars 2020 - 8:45

Kategorier