Varför vill vissa att cannabis ska legaliseras?

Besvarad av Louise Hellström
Fråga: 
Varför vill vissa att cannabis ska legaliseras?
Svar: 

Vissa vill att cannabis skall legaliseras för att man skall få bestämma över sin egen kropp, eller att man skall få möjlighet att använda den som smärtlindring och medicinering. Samtidigt anser andra att det är en drog som med åren blivit starkare, att den framkallar beroende och andra negativa effekter. Läs vidare på www.cannabis.se, www.legaliseracannabis.se, www.droginformation.nu.

Tillägg:
Frågan om användning av medicinsk cannabis har också debatterats i Dagens Medicin http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2015/05/21/fler-lakare-bor-kanna-ti...

Jan Gustafson

20 april 2016 - 15:58