Varför växer inte träd till himlen?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Varför växer inte träd till himlen?
Svar: 

Det beror på det sätt som vattentransporten genom trädet sker på. Vattnet passerar genom små rör i stammen från trädets rötter, som tar upp vatten från marken, till varje blad ute i grenarna.  För att mekanismen skall fungera, måste det finnas ett sammanhängande vattensystem från rötterna till de översta bladen på trädet. När vattnet stiger upp genom stammen, försöker tyngdkraften hela tiden dra ner det igen. Förr eller senare blir trädet så högt att tyngdkraften är större än kraften från avdunstningen. Då ”bryts” vattentillförseln, och trädet slutar att växa, eftersom det inte längre kan försörja sina översta blad. Läs mer om detta i Illustrerad vetenskap:

http://illvet.se/naturen/vaxter/varfor-vaxer-traden-inte-in-i-himlen

15 april 2018 - 10:26