Varför var skriftspråket viktigt i de tidiga flod/högkulturerna?

Besvarad av Ann Holmats
Fråga: 
Varför var skriftspråket en viktig “uppfinning” i de tidiga flod/högkulturerna?
Svar: 

När de första skriftspråken som vi känner till uppstod så var de viktiga för att bedriva effektiv handel och föra bokföring. På tekniska museets hemsida kan du läsa mer om skriftspråket som innovation.
SO-rummet kan du läsa mer om flodkulturer, de nämner att dessa stora flodkultur behövde skriftspråk för att administrera samhället och hålla samman riket. 

2 oktober 2019 - 18:23

Kategorier