Varför var de svenska besittningarna i Tyskland så betydelsefulla?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Varför var det svenska besittningarna i Tyskland så betydelsefulla?
Svar: 

Stormaktstiden intar en speciell plats i den svenska historien, eftersom Sveriges territorium då var större än någonsin och bilden av en framgångsrik nation hängde mycket nära samman med en framgångsrik expansion. Lite fler tankar kring detta finner du i följande artiklar:

Det gamla Sverige i det nya Tyskland
http://www.popularhistoria.se/artiklar/det-gamla-sverige-i-det-nya-tyskland/
Stormaktstidens lapptäcke
http://fof.se/tidning/2003/2/stormaktstidens-lapptacke
Det pommerska arvet har kommit bort
http://www.svd.se/det-pommerska-arvet-har-kommit-bort

Boktips:
Det svenska Tyskland : Sveriges tyska besittningar 1648 – 1815 / Ulf Pauli, 1989
 

11 november 2015 - 19:12

Kategorier