Varför uttalas juice på engelska?

Besvarad av David Wegemo
Fråga: 
Varför uttalas juice på engelska?
Svar: 

Hej!

Juice är ett så kallat lånord från engelskan, det vill säga att svenskan helt enkelt tagit engelskans ord för att beskriva någonting och lagt till det i sitt eget språk. 

Juicens intåg i det svenska språket beskrivs såhär i boken "Ordens ursprung: Etymologisk ordbok över 2000 ord och uttryck" skriven av Bo Bergman:

juice:  Ett slags fruktsaft är juice, som kom in under eller efter andra världskriget från engelskan. En etymologisk dubblett från 1700-talet är sky 'spad, köttsås', som är inlånad från franskans jus, som liksom juice ytterst går tillbaka på latinets ius 'sås, spad, soppa'. Detta ius är i sin tur släkt med det svenska arvordet ost. Det finska ordet för 'ost', juusto, är ett mycket gammalt lån från de germanska språken.

Det är en ganska krånglig förklaring, och en lite kortare version finns på Wiktionary. Den låter såhär:

"Åtminstone sedan 1950, av engelska juice, av franska jus (jämför sky), "fruktsaft", av latin jus, "sås", "soppa"; från den urindoeuropeiska roten *yus-, som bland annat sannolikt även gett svenska ost."

Jag bifogar lite länkar om du vill läsa mer om detta:

Wiktionary https://sv.wiktionary.org/wiki/juice

Ordens ursprung: Etymologisk ordbok över 2000 ord och uttryck

http://libris.kb.se/bib/13585300

https://books.google.se/books?id=x3VhAgAAQBAJ&pg=PT205&lpg=PT205&dq=juic...

Lånord https://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A5nord

Tack för din fråga, hoppas du är nöjd med svaret!  

17 november 2016 - 12:23

Kategorier