Varför uppfanns vapen?

Besvarad av Emelie Berggren
Fråga: 
Varför uppfanns vapen från första början?
Svar: 

Vapen har flera olika användningsområden. De används idag vid jakt, tävlingar, krig, brottslighet och självförsvar. Troligtvis var det första vapnet ett redskap som människan använde när hen jagade eller behövde försvara sig. 

Läs mer om vapen här: 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vapen
https://www.so-rummet.se/kategorier/vapen
https://varldenshistoria.se/teknik/vapen/den-stora-kapprustningen-fran-stenar-till-karnvapen

 
 

1 oktober 2018 - 13:28