Varför uppfann vi böcker?

Besvarad av Emelie Berggren
Fråga: 
Varför upfan vi böcker?
Svar: 

När skrivkonsten uppfanns, alltså när människan började skriva, användes olika material till att skriva på t.ex. sten, bark och lera. Papyrus blev sedan ett av de vanligaste skrivmaterialet och uppfanns i Egypten för över 4000 år sedan. Pappret, som vi är vana vid att böcker är gjorda av idag uppfanns i Kina på 200-talet. Det vanligaste förr var att man läste texten på rullar och det var först under medeltiden som boken i den form vi känner till idag blev vanlig. Innan skrivkonsten uppfanns förmedlade man information och kunskap via muntlig tradition, alltså från mun till mun. Man skulle kunna säga att böcker uppfanns och finns för att människan vill samla det som skrivs någonstans, för att bevara det och göra det möjligt för andra att sedan läsa.

Om du vill läsa mer om bokens historia kan du göra det här:
https://www.tekniskamuseet.se/lar-dig-mer/kommunikation-och-media/boktryckarkonstens-historia/
https://litteraturhistorien.se/bokmarknadens-utbredning/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bok
http://mediernashistoriskautveckling.weebly.com/boken.html

 
 

 

1 november 2018 - 17:00