Varför tillhör människan däggdjuren?

Fråga: 
Varför tillhör människan däggdjur
Svar: 

Människan delar egenskaper med andra däggdjur. Däggdjurshonor har mjölkkörtlar som producerar mjölk till dess nyfödda ungar vilka diar sin mor, det vill säga suger på moderns bröst eller spenar. Alla däggdjur har också hårsäckar, svettkörtlar och tre specifika hörselben i mellanörat.
Vill du fördjupa dig mer finns det gott om böcker på ditt närmaste bibliotek.
Du kan även använda källor på nätet. (Glöm dock inte ett källkritiskt tänkesätt)
Förslag på länkar:  http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/d%C3%A4ggdjur https://sv.wikipedia.org/wiki/D%C3%A4ggdjur  https://daggdjur.se/ 

15 februari 2017 - 18:20