Varför tar inte Polen in så många utlänningar?

Fråga: 
Varför tar inte Polen in så många utlänningar?
Svar: 

Jag hittar inget exakt svar på din fråga, men här kan du läsa på EU-kommissionens immigrationsportal om vad just Polen gör:
http://ec.europa.eu/immigration/who-does-what/what-do-eu-countries-do/po...
Här finns statistik om migration och migranter:
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_an...
Här kan du läsa allmänt om asyl och migration:
https://www.europaportalen.se/tema/asyl-och-migration
Här är en länk till ett reportage Svt gjord om Polen och flyktingar:
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/ja-till-bidrag-nej-till-flyktingar
Här är en artikel som är publicerad av the Guardian:
https://www.theguardian.com/world/2015/jul/02/poles-dont-want-immigrants...

9 augusti 2017 - 22:38