Varför tar det kortare tid att åka flygplan hem?

Besvarad av Rebecca Risén
Fråga: 
Varför kan det ta längre tid att åka flygplan åt ett håll med sedan kortare tid när man ska hem? Även om det är samma sträcka. Handlar det bara om med/motvind eller kan det även ha och göra med att jorden snurrar.
Svar: 

Det beror på skillnader i luftmotståndet då det alltid är större åt ena hållet. Det i sin tur beror på jordens rotation i samband med temperaturskillnaderna mellan polerna och ekvatorn. Dessa temperaturskillnader skapar jetströmmar. Jetströmmar är kraftiga vindar på ca en mils höjd som är beroende av värdet, därför kan jetströmmarna vara olika kraftiga. Vinden i en jetström har i princip alltid västlig eller nära västlig riktning vilket alltså ger medvind motsvarande motvind åt andra hållet.

Det vill säga om du reser västerut kommer resan ta längre dit än vad den tar på hemvägen på grund av den västliga riktningen på jetströmmarna. Dock påverkas styrkan i vindarna mycket av temperaturerna vilket gör att det tar olika tid beroende på vädret.

Vill du veta mer?

6 juni 2019 - 14:03