Varför svär man? Vilken funktion har svordomar?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Varför svär man? Vilken funktion har svordomarna? Finns det någon bok om kulturella jämförelser ang. hur man använder svordomar (när, hur, varför?).
Svar: 

Svordomar förekommer antagligen i alla språk och kulturer och används ofta för att få uppmärksamhet eller förstärka innehållet i det som sägs. Svordomarna har gärna koppling till någon form av tabu, dvs områden vi inte pratar om och som kan handla om orenlighet, onda makter, vilddjur eller sexualitet. Den som bryter tabut har stor möjlighet att få uppmärksamheten riktad mot sig. Läs mer i följande artiklar och böcker:

https://www.svd.se/han-ar-expert-pa-svarande
https://www.dn.se/insidan/vid-vitloken-vad-vi-kan-svara/
http://www.dagen.se/dokument/fult-sprak-tar-plats-i-finrummet-1.106358
https://urskola.se/Produkter/176338-UR-Samtiden-Sprakforum-2013-Runda-ord-och-nya-svordomar  (video)

Litteraturtips:
Svordomsboken : [om svärande och svordomar på svenska, engelska och 23 andra språk] / Magnus Ljung, 2006
Swearing in the Nordic Countries / edited by Marianne Rathje, 2014
Fula ord - eller? : en enkät om attityder till svordomar och andra fula ord / Ulla Stroh-Wollin, 2010
Vem bestämmer att fula ord är fula? : en bok om svärord och annat struntprat / [Camilla Borgström & Martin Strömberg], 2009

25 juni 2018 - 14:22

Kategorier