Varför styrdes Egypten av en farao som dyrkades som en gud?

Besvarad av Ella Styf
Fråga: 
Varför styrdes Egypten av en farao som dyrkades som en gud?
Svar: 

Det fanns väldigt många gudar i det gamla Egypten, men solguden ansågs vara den främste, eftersom solen gav jorden liv och varje dag färdades i sin himmelsvagn från öster till väster. Viktiga fornegyptiska gudar var t ex Ra, Aton och Amon, och man slog ibland ihop olika gudar så att skilda attribut som kännetecknade dem sammansmältes - som t ex Amon-Ra. Farao och hans mäktiga präster såg till att dyrkan av solguden försiggick på rätt sätt. Det var många dagliga ceremonier, och folket fick på ett strängt sätt lära sig att gudarna ständigt var närvarande. Man trodde också att när en ny farao föddes, så fick han del av Amons gudomliga kraft. Den berömde farao Tutankhamons namn betyder t ex "Tut, vars liv kommer från Amon" (ankh betyder liv). 
Tutankhamons far gjorde revolt mot det mäktiga prästväldet och dyrkandet av en massa olika gudar och försökte införa tron på en enda gud, nämligen Aton (en gammal egyptisk gud som avbildades som en solskiva). Han avskaffade dyrkan av Amon-Ra och tog sig namnet Echnaton. Under sina 17 år som farao minskade han prästernas makt och stängde många av Amons tempel. Han var gift med den vackra drottning Nefertiti, och tillsammans fick de sonen Tutankhamon.
​Men efter Echnatons död vid ungefär 35 års ålder återtog prästerna så småningom makten och dyrkan av guden Amon återinfördes. Det märker man också på det namn som sonen fick när han ärvde faraotiteln - Tutankhamon.
​Och därigenom återgick allt till det gamla. Maktstrukturen i samhället upprätthölls av prästerskapet, och symbolen för föreningen mellan himmel och jord blev på nytt farao, som man ansåg bar det gudomliga inom sig och därigenom garanterade trygghet och beständighet för folket. En struktur som många skilda riken och kulturländer har använt sig av genom historien. T ex så sent som i vår tid i Japan.
​Att läsa om Egyptens religion och historia är spännande. Det finns många böcker om detta på biblioteket - både tjocka och korta och med många bilder!  

11 september 2018 - 21:35

Kategorier