Varför sover brunbjörnen så länge i sitt ide under vintern?

Besvarad av Liv Örneryd
Fråga: 
Varför sover brunbjörnen så länge i sitt ide under vintern?
Svar: 

Björnen går i ide för att den ska överleva vintern. I Sverige finns helt enkelt inte tillräckligt med mat under vintern. I Sydeuropa, där det är mindre snö och mer tillgänglig föda på vintern, händer det att hanbjörnar inte får i ide.

Om du vill läsa mer om björnar och deras levnadssätt, hittar du böcker om detta på biblioteket på hyllorna Ugf, och för barn och ungdomar: uUgf.

Jag rekommenderar exempelvis böckerna Lätta fakta om björnar, av Emma Helbrough (uUgf) eller Björnar på sommaren och björnar på vintern, av Niclas Malmberg (uUgf)

27 oktober 2017 - 9:57