Varför sköter landstinget sjukvården?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Varför sköter landstinget sjukvården och inte riksdagen eller kommunen?
Svar: 

Landstingen sköter sådant som är så pass dyrt att större områden måste samarbeta om det och hit hör framför allt sjukvården. Det hade varit omöjligt för varje kommun att driva ett eget sjukhus med t.ex. olika former av specialistvård. Du kan läsa mer om fördelningen av uppgifter mellan landsting och kommuner på följande sidor:

https://www.regeringen.se/artiklar/2015/05/indelning-och-uppgifter-i-kommuner-och-landsting/
https://www.regeringen.se/49bb40/contentassets/8c871d82f9414d4b8e81b9954f5683ff/kommuner-och-landsting---organisation-verksamhet-och-ekonomi

1 juni 2018 - 15:55