Folkmordet Indonesien

Besvarad av Olle Bäckström
Fråga: 
Varför skedde folkmordet i Indonesien ?
Svar: 

Frågan har tidigare besvarats i bibblan svarar. Här kommer svaret:

Det är en omfattande fråga att svara på här, då du inte skrivit specifikt vad du undrar över, men jag försöker sammanfatta händelseförloppet lite kort. Jag antar att du menar folkmordet i Indonesien 1965-1966.

Massakern i Indonesien mellan 1965-1966 tros ha krävt så många dödsoffer som en halv miljon upp till en miljon människor. De människor som dödades i massakern var kommunister och misstänkta kommunistsympatisörer, men även människor från olika etniska grupper och andra minoriteter.

Under sextiotalet fanns i Indonesien framför allt tre starka politiska huvudaktörer i Indonesien; kommunistpartiet (Partai Komunis Indonesia, PKI), armén och president Sukarno. Både PKI och president Sukarno företrädde en antikapitalistisk linje, och drogs mot Kina utrikespolitiskt och förde en i övrigt aggressiv anti-amerikansk politik. Armén förordade istället en kapitalistisk och västvänlig politik. De politiska spänningarna inom landet var stora och korruption och fattigdom utbredd.

Den 30e september 1965 genomfördes ett kuppförsök då flera generaler och en överste mördades. Armén mobiliserades snabbt av general Suharto som slog ned kuppförsöket och tog kontroll över landet, samtidigt som de anklagade PKI för den misslyckade kuppen. En misstanke som antagligen var helt felaktig, enligt de analyser av händelsen som gjorts. En blodig massaker på kommunister och misstänkta kommunistsympatisörer följde efter kuppförsöket. Massakrerna startades av armén men dödandet utfördes även av civila grupper. Till en början var det kommunister som var huvudmålet, men armén uppmuntrade även civila grupper att gå till attack mot till exempel etniska grupper. Militanta muslimer hetsades att attackera ateister. Dessa civila grupper förseddes med vapen av armén. Många av kropparna hängdes upp i gatlyktor efter att de lemlästats. På vissa ställen blev kineser hårdast drabbade, på andra håll kristna, ateister eller kommunister. Till sist återställdes ordningen av armén. I december 1965 hade de flesta massakrerna redan ägt rum, även om det fortsatte med en del avrättningar fram till mars 1966.

Folkmordet var riktat i grunden mot ett politiskt parti, men hade samtidigt en etnisk, en religiös och en ekonomisk sida.
Kommunistpartiet förbjöds och Sukarno förlorade sin roll som vågmästare. General Suharto avsatte president Sukarno och han sattes i husarrest fram till sin död 1970. Med stöd av militären, byråkratin och delar av det islamiska etablissemanget kunde general Suharto överta makten. Suharto satt vid makten ända fram till 1998.

Händelseförloppet och bakgrunden till folkmordet är komplicerat och jag föreslår att du läser mer på Nationalencyklopedin (www.ne.se) eller Landguiden (www.landguiden.se), två informationsdatabaser som de flesta större folkbibliotek har licenser på. Det står även att läsa en del i boken ”Folkmord – inget nytt i historien” av Kim Gabrielson. Det är från dessa källor jag försökt sammanfatta händelseförloppet. Du kan även läsa en del om detta på wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/Indonesien

Med vänlig hälsning
Pia Junvald
11 september 2014 - 9:52

6 februari 2017 - 13:54