Varför ska Sverige bry sig om klimatlarmen?

Besvarad av Pia Karlsson
Fråga: 
Kina planerar att bygga uppåt 500 nya kolkraftverk fram till 2030. Indien, Sydkorea med flera folkrika länder planerar också mängder med nya kolkraftverk. Varför ska Sverige bry sig om klimatlarmen?
Svar: 

Ytterst är det en politisk fråga om hur Sverige ska agera internationellt och i förhållande till andra länder.
Sverige har skrivit på en rad internationella miljökonventioner och förbundit sig att följa dessa. Du kan läsa mer på Naturvårdsverkets hemsida om internationellt miljöarbete.
I tidskriften Forskning & Framsteg kan du också läsa om hur det går med de internationella miljömålen.
I grunden för diskussionerna ligger bl a FN:s klimatmål, en sammanfattning finns hos Svenska Naturskyddsföreningen.

 

5 maj 2020 - 14:50