Varför ska man höja skatten i Sverige?

Besvarad av Eva Westlin
Fråga: 
Varför ska man höja skatten i Sverige?
Svar: 

Att skatter höjs och sänks i Sverige är ett ständigt pågående arbete. På regeringen.se finns en kort förklarande text kring skattepolitiken i dag: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/skatt-och-tull/mal-for-ska...

Vill du läsa mer ingående om det svenska skattesystemet så publicerar Skatteverket en skattestatistisk årsbok där det mesta du kan tänkas behöva veta om våra skatter står, den hittar du här för nedladdning:

https://www.skatteverket.se/blanketterbroschyrer/broschyr/info/152.4.39f...
 

13 mars 2020 - 9:36

Kategorier