Varför säger man att planeten Venus är giftig?

Besvarad av Kristofer Lecander
Fråga: 
Varför säger man att planeten Venus är giftig? /Förskoleklassen
Svar: 

Hej!

Ordvalet "giftig" syftar på hur Venus atmosfär ska jämföras mot hur vår atmosfär är här på jorden. För oss människor hade varit direkt livsfarligt att vistas på Venus. För att jämföra kan jag citera Allt om Vetenskaps artikel om Venus

"Jordens onda tvillingVenus har ibland kallats jordens ”onda tvilling”, ett uttryck som syftar på det ogästvänliga klimatet i förhållande till de i övrigt många likheterna planeterna uppvisar, till exempel vad beträffar avståndet till solen, storlek och massa.

Men medan jorden är en blå planet med syremättad atmosfär, skogar, hav och drägliga förhållanden, har Venus en temperatur vid ytan på upp mot 500 grader Celsius. Svavelsyraregn faller, atmosfären består i huvudsak av koldioxid med mindre delar av kväve och svaveldioxid. Trycket vid ytan är 90 gånger större än på jorden och motsvarar ungefär trycket på 1 kilometers djup i någon av våra oceaner. Den stora mängden koldioxid genererar en enorm växthuseffekt och gör Venus varmare än Merkurius, trots att Venus ligger nästan dubbelt så långt från solen."

14 februari 2018 - 9:14