Varför röker man

Besvarad av Kristian Priemel
Fråga: 
Varför röker man
Svar: 

Hejsan. Jag är osäker på vad för sorts rökning du menar. Om varför man röker mat (kött, fisk exempelvis) så beror det enligt Nationalencyklopedin på att man helt enkelt förlänger hållbarheten på den mat man röker. Handlar det om det som Nationalencyklopedin definiera som inandning (inhalation) och insugning av rökgaser som innehåller ämnen med biologisk-farmakologisk verkan, så pratar vi om social påverkan, det vill säga tillgång, beteenden och företeelser i samhället som gör att en enskild person bestämmer sig för att röka (eller inte röka). En kortfattad historia om tobaksrökning kan du läsa i SO-rummet. Om vad för verkningar tobak har kan du läsa om här i Vårdguiden.

29 november 2017 - 20:23