Varför reste vi till månen?

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
Varför reste vi till månen?
Svar: 

Apolloprogrammet som var NASAs program för månfärder utvecklades under kalla kriget. Rymdforskningen iUSA hade vid början av 60-talet kommit så långt att man kunde prata om månfärder som realistiska. Sovjetunionen var vid den här tiden mycket framstående vad gällde rymdforskning och var först med att skicka upp både djur (t ex hunden Lajka, https://sv.wikipedia.org/wiki/Lajka) och människor (Jurij Gagarin, https://sv.wikipedia.org/wiki/Jurij_Gagarin) i rymden. Detta drev på USA, och president Kennedy satte som mål att en amerikan skulle landa på månen innan decenniet var över.
Följ länkarna och läs vidare

https://sv.wikipedia.org/wiki/Apolloprogrammet
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/apolloprojektet#vägval-i-rymden

Titta gärna på vårt tidigare svar på en liknande fråga: http://bibblansvarar.se/sv/svar/hur-lang-tid-tar-det-att-aka-t-1

18 maj 2015 - 20:43