Varför odlas inte makaroner?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Varför odlas inte makaroner? Apelsiner odlas ju!
Svar: 

Råvaran som används till makaroner odlas, eftersom makaroner tillverkas av mjöl, som i sin tur ofta görs av sädeslaget vete, som odlas. Här finns en film som visar hur olika sorters pasta tillverkas: 
https://www.youtube.com/watch?v=bDj7GQCeCqc

18 oktober 2017 - 16:35

Kategorier