Varför möglar vissa saker medan andra ruttnar?

Besvarad av Anna Sahlen
Fråga: 
Varför möglar vissa saker medan andra ruttnar? Tillexempel mögligt bröd och ruttet äpple.
Svar: 

Mögel beror på att mögelsvampar börjar växa i organisk materia, till exempel mat, medan förruttnelse beror på att kvävehaltiga ämnen bryts ner. Det finns också andra nedbrytningsprocesser som kan drabba livsmedel som jäsning eller förmultning. Vad som händer med ett visst livsmedel när det åldras beror på vilka ämnen det består av, vilken miljö det befinner sig i och vad det exponeras för (t.ex mögelsvamp eller bakterier). 

Läs en artikel om mögel på Wikipedia
Läs en artikel om förruttnelse på Wikipedia
Läs en artikel om förmultning på Wikipedia
Läs en artikel om jäsning på Wikipedia
Läs om mögelsvampar på Livsmedelsverkets webbplats

4 januari 2020 - 20:56