varför måste man gå i skolan?

Besvarad av Emma Johansson
Fråga: 
varför måste man gå i skolan?
Svar: 

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt och rätt till utbildning. Skolplikt innebär att barn ska delta i skolans verksamhet. Rätt till utbildning innebär att barn har rätt till kostnadsfri utbildning. Skolplikten  gäller från förskoleklass fram till  att eleven avslutat årskurs 9. Mer information finns på Skolverket webbplats: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/skolplik...

5 november 2018 - 13:46

Kategorier