Varför läser vi episkt?

Besvarad av Mats Johansson
Fråga: 
Varför läser vi episkt? eller epik?
Svar: 

Epik är berättande prosa till skillnad mot lyrik och dramatik.
Ordet episkt har i modernt språk fått en något annan betydelse:
https://www.typkanske.se/synonym/episk

3 augusti 2018 - 11:48

Kategorier