Varför läsa antikens litteratur?

Besvarad av Kristian Priemel
Fråga: 
Varför är det relevant att läsa antikens litteratur i dag?
Svar: 

Det finns alltid olika motiv till varför man ska lära sig något om vilket ämne som helst. Exempelvis motiverar sajten larare.at varför man ska ha kunskap om antiken, varav litteraturen är en väsentlig del, med följande:
"Antiken är grunden till vårt västerländska sätt att leva.
Antiken räknas till vårt kulturarv, vilket måste föras vidare till nästkommande generationer.
Kulturhistorisk medvetenhet bidrar till ett rikare och vidare tankeliv.
Kännedom om de klassiska berättelserna ger djupare förståelse av människan."
Det går säkert att rada upp flera skäl. Det som är kontentan av alltihopa är att mycket hänger ihop och det finns en historia om det som varit. Det som kommit i uttryck i den antika litteraturen har ett klart samband när det gäller vilka uppfattningar vi har, vad vi gör och hur vi lever idag.

23 oktober 2018 - 15:17