Varför lämnade USA parisavtalet? Hur står USA gällande klimatfrågan i världen?

Besvarad av David Nilsson
Fråga: 
Varför lämnade USA Parisavtalet? Hur står USA gällande klimatfrågan i världen?
Svar: 

Enligt engelska Wikipedias artikel om Trumpadministrationens miljöpolitik har denna, under Donald Trump, präglats av avregleringar på många områden. Trump har under sin tid som president prioriterat ekonomisk tillväxt och jobb framför miljöpolitiska åtgärder som exempelvis begränsningar av hur mycket koldioxid företag får släppa ut i atmosfären eller hur olika naturresurser får användas. 

I övrigt verkar det vara ganska svårt att veta vad Trump egentligen tycker när det gäller klimatförändringarna, åtminstone enligt den här artikeln från BBC News.     

Det var också ekonomiska orsaker som Trump angav som skäl för att lämna Parisavtalet. Trump menade att Parisavtalet var ekonomiskt orättvist för USA i förhållande till andra länder. Enligt Trump missgynnade avtalet amerikanska företag, arbetare och skattebetalare.

Källor:

Engelska Wikipedias artikel om Trumpadministrationens miljöpolitik finns här.
BBC News artikel om Trump och klimatförändringarna finns här.
Donald Trumps tillkännagivande om att lämna Parisavtalet finns att läsa här.

28 januari 2020 - 10:01