Varför köper vi saker som är dåligt för miljön?

Besvarad av Birgitta Norgren
Fråga: 
varför köper vi saker som är dåligt för miljön?
Svar: 

Jag tror att vi människor i stor utsträckning väljer saker som är lättillgängliga och billiga. Reklam och marknadsföring spelar ju också roll. 
Många av oss har en stressad tillvaro där man inte tar sig tid att, eller inte orkar ta reda på, vad som är bra eller inte för miljön. Det finns ju
miljölagstiftning men mycket är ju styrt av marknaden. Våra politiker vågar nog inte kräva skarpare åtgärder. Här kan du läsa om miljölagstiftningen: http://www.naturvardsverket.se/sv/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Miljobalken/#  Svårt att ge ett objektivt svar på detta.

3 april 2014 - 15:40