varför kommer folk som har cor

Besvarad av Jeanette Malm
Fråga: 
varför kommer folk som har coronavirus till Sverige
Svar: 

Hej!
Så här står det på Folkhälsomyndighetens sida:
Varför har vi inte hälsokontroller i Sverige på passagerare som kommer från Kina?

Vi baserar våra rekommendationer bland annat på information från WHO. Utbredningen i Kina är för närvarande oklar och därför blir hälsokontroller väldigt ineffektiva. Erfarenheter från sars bland annat visar att det gav liten eller ingen effekt. För närvarande är det alltså bättre med information på flygplatsen och att noga följa utvecklingen. Av det skälet rekommenderas inte hälsokontroller av personer som kommer från Kina.

Däremot rekommenderas att resande från områden där smittan sprids ska ges information om att under och efter resan vara uppmärksamma på symtom som luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Får man sådana symtom ska man ringa till 1177 Vårdguiden och berätta om symtom och var man har varit.

Du kan läsa mer på Folkhälsomyndighetens webbplats där ny information kommer så fort läget ändras.

Vänliga hälsningar,
Jeanette

28 februari 2020 - 11:49

Kategorier