Varför kissar man?

Besvarad av Ulrika Blomkvist
Fråga: 
Varför kissar man?
Svar: 

Man kissar för att bli av med vätska som man har fått i sig genom att dricka. Allt du dricker hamnar i magsäcken och förs sedan vidare till tunntarmen. Där sugs all vätska upp och förs ut i blodet. Så småningom kommer blodet till njurarna. I njurarna, som är två stycken och ser ut ungefär som knytnävsstora bönor, renas blodet från avfall och det är ur det renade blodet som kisset tillverkas. Kisset består av vatten, olika urinämnen och salter. Det innehåller sådant som inte kroppen behöver och sådant som är giftigt för kroppen. Den gula färgen kommer från ett ämne som heter bilirubin. Från njurarna transporteras kisset genom två urinledare, en från varje njure, till urinblåsan. När urinblåsan är full kissar vi ut vätskan genom urinröret. Man kissar ungefär 1-2 liter per dygn.

(Källa: Nicolas Jacquemot, Raketbajs och snorbobbor - allt om varför kroppen luktar och låter, s 81-83)

24 januari 2012 - 10:22

Kategorier