Varför känns luftfuktigheten kallare på vintern?

Besvarad av Maria Sanderi
Fråga: 
Varför känns det kallare när det är fuktigt i luften under vinterhalvåret när det är tvärtom på sommaren?
Svar: 

Jag hittade ett svar på SMHI:
Den relativa fuktigheten i % anger hur mycket vattenånga det finns i förhållande till hur mycket det kan finnas som mest vid rådande temperatur. På vintern när det är kallt kan det inte finnas så mycket vattenånga medan på sommaren när det är varmt kan det finnas mycket mer vattenånga uttryckt i gram vatten per kubikmeter. På vinter finns det alltså mindre vattenånga men den relativa fuktigheten är högre. På sommaren är det tvärtom. Här kan du läsa mer:
http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/upplevd-temperatur-1.4613
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/luftfuktighet-1.3910

8 juni 2018 - 22:05