Varför kan vi inte upptäcka nya grundämnen i naturen?

Fråga: 
Varför kan man inte upptäcka nya grundämnen i naturen längre? vad är anledningen ?
Svar: 

Hej!
Det verkar råda lite diskussioner om det i forskningsvärlden.

Denna förklaring från en artikel i Illustrerad vetenskap (http://illvet.se/teknologi/material/klappjakt-paa-grundamnen) tycker jag förklarar lätt varför vi inte hittar fler grundämnen i naturen:
"Vår planet föddes med sin totala ranson av grundämnen, då den bildades för cirka 4,6 miljarder år sedan. Det är den mängd vi har till förfogande, för grundämnen definieras just som ämnen som inte kan sönderdelas med kemiska metoder.
Alla grundämnen på jorden är rester från Big Bang, väl uppblandade med avfall från supernovor, alltså kraftiga stjärnexplosioner. När stora stjärnor exploderar, blåses grundämnena ut i rymden, där de bildar en nebulosa. Det var ur en sådan nebulosa som jorden uppstod. Vår planet var då så varm att den var flytande, och därför sjönk tunga grundämnen som järn in i jordens kärna. Geologer­na menar att större delen av det guld som finns befinner sig i kärnan, medan lätta grundämnen som syre, aluminium och kalcium bildade manteln och skorpan. Endast några få grundämnen finns i ren form i naturen. Normalt ingår de i kemis­ka föreningar med varandra, varför det kan vara en krävande och dyrbar affär att få fram dem i ren form, just för att de ofta är hårt bundna till andra grundämnen."

Nya grundämnen upptäcks, i år har t.ex. fyra nya namngetts (namnen blir permanenta i november om namnförslagen går igenom), men de "tillverkas" i labb. Du kan läsa mer om de fyra nya här i Forskning & Framsteg:
http://fof.se/tidning/2016/3/artikel/var-jord-har-fatt-fyra-nya-grundamnen
och
http://fof.se/tidning/2016/8/artikel/nya-amnen-har-fatt-egna-namn

I Forskning & Framsteg beskrivs Astat, som förekommer naturligt på jorden, som "Jordens sista okända grundämne" du kan läsa artikel om det här: http://fof.se/tidning/2013/7/artikel/jordens-sista-okanda-grundamne

28 september 2016 - 7:51