Varför kallas medeltiden för medeltiden?

Besvarad av David Bengzon
Fråga: 
Varför kallas medeltiden för medeltiden?
Svar: 

Många gånger är namn efterhandskonstruktioner för att beskriva något som hänt eller en period/epok. De som levde under medeltiden (ca 500 e.kr till ca 1500 e.kr) kallade inte sin levnadstid för medeltiden.
Medeltiden fick sitt namn under renässansen då det ansågs vara en mellantid mellan de stora epokerna antiken och renässansen. Mellantiden har sedan översatts till medeltiden.

En mer detaljerad beskrivning om medeltiden finns på: http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/medeltiden (2017-01-10)

10 januari 2017 - 11:07

Kategorier