Varför kallas det mångfald ?

Besvarad av Lena Fahle
Fråga: 
Varför kallas det mångfald när allt blir likadant överallt? McDonalds, jeans, kebab, rap-music, anime osv finns i vartenda land, över hela jordklotet.
Svar: 

På mangfald.com , en sida om mångfald i arbetslivet kan man läsa att:
"Mångfald som begrepp finns det ingen enhetlig definition på i Sverige, såsom det till exempel gör för jämställdhet. Mångfald handlar om likheter och olikheter. Våra unika identiteter skapas av vilket kön vi har, vår ålder, etnisk och kulturell bakgrund, klass, vår sexuella läggning, om vi har funktionsnedsättning eller ej, vår könsidentitet och vårt könsuttryck, vilken utbildning vi har, familjeförhållanden, våra värderingar, intressen, erfarenheter och så vidare."

Man kan väl tänka sig att de skilda kulturella ursprungen till rap, jeans, anime etc bidrar till ett samhälle med större mångfald jämfört med hur det såg ut för säg 50 år sedan.

27 februari 2019 - 10:04