Varför inte ett enda ekonomiskt system i ett land?

Besvarad av Maria Sanderi
Fråga: 
1) Idag finns inget land med ett renodlat ekonomiskt system (exempelvis planekonomi eller marknadsekonomi). Varför är det så? Vad begränsar möjligheterna att införa ett enda ekonomiskt system i ett land?
Svar: 

På SO-rummet finns mycket fakta om olika ekonomiska system. Det finns två grundtyper: marknadsekonomi och planekonomi. I dess grundform finns de knapp någonstans idag, utan nästan alla länder är någonstans mitt mellan dem, något som kallas för blandekonomi. https://www.so-rummet.se/kategorier/ekonomiska-system. Du kan få mer information om begreppet Blandekonomi här: https://www.so-rummet.se/kategorier/ekonomiska-system
Vi har dessutom svarat på liknande frågor här på Bibblan svarar tidigare. Gå till Svarsarkivet och sök på Ekonomiska system så finns där flera bra svar.

25 januari 2019 - 12:27

Kategorier